#BohaterONwTwojejSzkole - w klasie 2b

Klasa II b bardzo aktywnie włączyła się w realizację ogólnopolskiego projektu historycznego BohaterOn. Na zajęciach „Bohaterem być kiedyś i dziś” , które przeprowadził nauczyciel historii  p. Magdalena Wiklina  uczniowie poznali przyczyny i przebieg powstania warszawskiego, w którym z ogromnym zaangażowaniem walczyły także dzieci. Piękny, wzruszający film pt. ,,Jak zostałem bohaterem”  przedstawił różne oblicza współczesnego Bohaterstwa. Pierwszoosobowy narrator to ciekawy świata 8-letni Leon mieszkający w Warszawie. Chłopiec dzięki opowieściom przyszywanej babci Anastazji oraz przyjaźni z rówieśnikiem Helmerem z Angoli poznaje uniwersalne znaczenie takich pojęć jak ojczyzna i bohaterstwo.

Wykazuje się również czujnością i odwagą, gdy z pomocą policjantów udaje mu się złapać osiedlowego złodziejaszka, co sprawia, że 11 listopada staje się jego ulubionym dniem w roku. Dniem prawdziwego bohaterstwa! Za pośrednictwem obrazowego i humorystycznego języka uczniowie dowiedzieli się, że można zostać bohaterem, nawet, gdy nie ma wojny i jest się dzieckiem.

Uzupełnienie kart pracy, poznanie historii  powstania w Warszawie Pomnika Małego Powstańca oraz analiza komiksu powstańczego przybliżyły wszystkim uczniom tematykę walk w 1944 roku.

Pamiętamy o Naszych Bohaterach !

Wychowawca i uczniowie klasy 2 b serdecznie dziękują za kontynuację współpracy oraz poszerzanie wiedzy historyczno – patriotycznej  nauczycielowi historii Pani Magdalenie Wiklina.

J. Szklarzyńska

M. Wiklina

Scroll to Top
Skip to content