Miło nam poinformować, że w grudniu minionego roku grupa 15 uczniów klasy 7a i 8a naszej szkoły biorących udział w projekcie Młodzieżowy Organizator Sportu 2023 uzyskała pozytywny wynik z egzaminu końcowego. Tym samym zdobyła uprawnienia Świętokrzyskiego Szkolnego Związku Sportowego do współorganizowania zawodów sportowych i pomocy nauczycielom i sędziom w przeprowadzaniu zawodów. Uczniowie w czasie wykładów, zajęć praktycznych oraz indywidualnego studiowania otrzymanego podręcznika, zgłębiali wiedzę w zakresie:
* pomocy przy organizacji imprez odbywających się w ramach Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej;
* wiedzy dotyczącej potrzeb człowieka w zakresie aktywności fizycznej i sportowej oraz sposobów ich zaspokajania;
* nabycia umiejętności samodzielnego organizowania wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży;
* merytorycznego i praktycznego przygotowania do pełnienia roli młodzieżowego organizatora sportu;

* działalności na rzecz upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
* historii starożytnych i nowożytnych igrzysk olimpijskich, ceremoniału olimpijskiego (symbole, hymn i flaga);
* historii Szkolnego Związku Sportowego, jego symboli, flagi i hymnu;
* kalendarza SZS, dyscyplin sportowych wchodzących w jego terminarz oraz ich regulaminów i przepisów, jak również poszczególnych etapów zawodów szkolnych;
Serdecznie GRATULUJEMY im zdobytych umiejętności i kwalifikacji.
Życzymy również wiele satysfakcji i pomyślności we współorganizacji i przeprowadzaniu różnych imprez rekreacyjno-sportowych na terenie naszej szkoły, gminy i powiatu.

 

Scroll to Top
Skip to content