Wczoraj w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbył się Świętokrzyski Kongres Samorządów Uczniowskich. Uczestniczyły w nim Alicja Dewerenda i Marta Rachuba oraz opiekun naszego Samorządu Uczniowskiego Izabela Jurczak.
Celem Kongresu było zwiększenie efektywności działań samorządów uczniowskich, zachęcenie młodych ludzi do większego zaangażowania w działania swoich społeczności szkolnych oraz lokalnych, doskonalenie umiejętności działania zespołowego, tworzenie silnej społeczności uczniowskiej, współpraca, a także budowanie świadomości obywatelskiej wśród rówieśników. 

Spotkanie było okazją do dyskusji oraz wymiany dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania samorządów uczniowskich. Organizatorami Kongresu byli Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Scroll to Top
Skip to content