Zajęcia pozalekcyjne „Edukacja przez szachy w edukacji wczesnoszkolnej”- innowacyjne wspieranie rozwoju i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów z klasy 2 b

Uczniowie z klasy 2 b w pierwszym semestrze  uczestniczyli w 16 godzinnych zajęciach pozalekcyjnych „Edukacja przez szachy w edukacji wczesnoszkolnej” – innowacyjne wspieranie rozwoju i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów. Na zajęciach za zgodą rodziców, uczęszczali wszyscy  uczniowie z klasy II b, na których kontynuowali realizację programu – rozpoczętego w klasie 1 – „Edukacja przez szachy” w edukacji  wczesnoszkolnej” oraz zrealizowali e-learningowy Drugi Kurs Nauki Gry w Szachy na Platformie OSE IT Szkoła otrzymując CERTYFIKAT.

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka – kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjną, rozwija wyobraźnię przestrzenną, a przede wszystkim ma związek z logicznym myśleniem. Zawiera również wiele funkcji wychowawczych, uczy bowiem cierpliwości oraz odporności na ponoszenie porażek. Nie zawsze przecież osiągamy wygraną

Scroll to Top
Skip to content