PIERWSZA POMOC RATUJE ŻYCIE!

W ramach zajęć z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, uczniowie z klas II i III  wzięły udział w spotkaniu z Panią Katarzyną Zabojszcz – ratownikiem medycznym, która podzieliła się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia były bardzo atrakcyjne, ponieważ miały charakter praktyczny, uczniowie sami próbowali udzielać pomocy, wykorzystując fantom oraz  defibrylator AED. Pani Katarzyna wyjaśniła uczniom również sporo kwestii związanych z wzywaniem pomocy. Pozytywnym efektem podjętych przez nas działań jest to, że już od najmłodszych lat dzieci oswajają się ze świadomością o  konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią prawidłowo wezwać pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Uczą się  odpowiedzialności za siebie i innych.

Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy!

 

Uczniowie i wychowawcy składają serdeczne podziękowania Pani Katarzynie Zabojszcz, za tak atrakcyjne zajęcia. DZIĘKUJEMY !

Scroll to Top
Skip to content