Odsłonięcie tablicy pamięci ppor Bolesława Nidzińskiego

Odsłonięcie tablicy pamięci ppor Bolesława nidzińskiego