Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Departament IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zapraszają szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w dwunastej edycji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2024″ skierowanego do uczniów szkół z województwa świętokrzyskiego.

Cele Projektu

1. Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu.

2. Promocja hasła Dnia Bezpiecznego Internetu 2024 „Działajmy razem na rzecz lepszego Internetu!” poprzez realizowane konkursy dla uczniów.

3. Nabycie przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wiedzy na temat praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych.

4. Kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.

5. Rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

6. Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

Działania zaplanowane w Projekcie

1. Konferencja inauguracyjna.

2. Spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji, z przedstawicielami Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz firmy Allegro.pl.

3. Lekcje poświęcone tematyce projektu.

4. Konkurs dla uczniów w trzech kategoriach wiekowych.

5. Konferencja podsumowująca.

SZCZEGÓŁY KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS I – III
Uczniowie przygotowują indywidualnie jedną pracę plastyczną na temat „Komputery są
bezpieczne – do nauki użyteczne”. Praca powinna być ilustracją do jednej z kart 13-
stronicowego, rocznego kalendarza ściennego. Praca nie powinna zawierać kalendarium
(dat i napisów). Uczniowie wykonują pracę samodzielnie, w dowolnej technice
plastycznej, z wyłączeniem technik przestrzennych (wydzieranka, collage z elementami
plasteliny itp.) Mile widziane są prace malarskie, rysunkowe (pastele olejne, kolorowe
tusze). Nie jest dopuszczalne korzystanie z gotowych klipartów, grafik, zdjęć. Praca
powinna być wykonana na arkuszu w formacie A3 (297 mm x 420 mm), w układzie
wertykalnym (wysokość pracy powinna być dłuższym bokiem), jednak obszar
wykorzystany na ilustrację powinien mieć wymiary: szerokość 270 mm x wysokość
270 mm (na dole arkusza powinna zostać wolna przestrzeń). Szablon pracy znajduje się
w Załączniku nr 3 (Regulamin).


SZCZEGÓŁY KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII
Uczniowie indywidualnie przygotowują prezentację na temat: „Internet jest na całym świecie – a świat cały w Internecie”. Prezentacja powinna zostać wykonana w serwisie canva.com lub w programie PowerPoint oraz składać się z siedmiu slajdów (slajd tytułowy, pięć slajdów merytorycznych, slajd końcowy zawierający informację o źródłach). Elementy graficzne mogą być wykonane przez ucznia lub mogą pochodzić z bezpłatnych serwisów stockowych (w tym z canva.com). Prezentacja powinna zostać wyeksportowana z poziomu serwisu canva.com lub programu PowerPoint do pliku wideo w formacie MP4 pod nazwą Imię_Nazwisko.mp4.

Przygotowane prace należy składać u swojego nauczyciela informatyki do dnia 25 kwietnia 2024r. Następnie Szkolna Komisja Konkursowa wybierze trzy najlepsze prace z każdej kategorii, które zostaną wysłane do Komisji Wojewódzkiej.

Zachętą do udziału w konkursie niech będą wartościowe nagrody i wyróżnienia:
– za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii:
1) nagroda rzeczowa dla każdego ucznia w wysokości do 2000 zł;
– za zajęcie drugiego miejsca:
2) nagroda rzeczowa dla każdego ucznia w wysokości do 1800 zł;
– za zajęcie trzeciego miejsca w każdej kategorii:
3) nagroda rzeczowa dla każdego ucznia w wysokości do 1600 zł;
– za zdobycie wyróżnienia:
4) nagroda rzeczowa dla każdego ucznia w wysokości do 700 zł;

Szczegółowe informacje u koordynatora projektu p. Iwony Szyszkowskiej oraz w poniższym załączniku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content