Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie na wykonanie w jednej z czterech aplikacji do wyboru: Genially, Canva, Mentimeter lub Scratch 3.0, multimedialnej prezentacji w postaci gry lub pokoju zagadek na temat: „Moje największe marzenie”😀

Uczestnik Konkursu przygotowuje indywidualnie jeden projekt w okresie do 13 listopada 2023 r. i oddaje do swojego nauczyciela informatyki, który w trakcie trwania konkursu jest opiekunem merytorycznym ucznia.

Organizatorami Konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Zachętą niech będą wartościowe nagrody rzeczowe dla wszystkich finalistów konkursu!!!

Cele Konkursu:

• Podniesienie świadomości znaczenia i rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym;

• Upowszechnienie i propagowanie algorytmicznych rozwiązań w szkołach województwa świętokrzyskiego

• Zwiększenie zainteresowania uczniów wykorzystaniem kompetencji informatycznych służących tworzeniu rozwiązań dla prezentacji pracy;

• Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

Szczegółowy regulamin konkursu na stronie organizatora:

http://cyfrowe łamigłówki

Drodzy Uczniowie czekamy na Wasze zgłoszenia 😉

Koordynator konkursu – Iwona Szyszkowska

Scroll to Top
Skip to content