#SzkołaPamięta – klasa 2b

Uczniowie klasy II b wraz z wychowawcą aktywnie włączyli się do realizacji tegorocznej edycji projektu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. ,, Szkoła  Pamięta”.  Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o historii i bohaterach naszego kraju oraz regionu.

Na miejscowym cmentarzu uczniowie  zapalili znicze i złożyli kwiaty  na mogiłach powstańczych, odwiedzili także groby naszych lokalnych Bohaterów z okresu II wojny światowej. Szczegółowo losy Westerplatczyka p. B. Nidzińskiego, lotnika z bitwy o Anglię W. Biskupa oraz walczących na frontach II wojny światowej braci Dąbków opowiedziała p. Magdalena Wiklina.

Dodatkowo uczniowie poznali historię  najstarszych i zarazem artystycznie wykonanych nagrobków znajdujących się na naszym cmentarzu- rodziny Piotrowskich i Skuzów.

Zapalając symboliczne Znicze Pamięci dajemy wyraz naszego szacunku  i pamięci dla naszej lokalnej historii i jej Bohaterów.

J. Szklarzyńska

K. Wijas

M. Wiklina

Scroll to Top
Skip to content