W dniu 29.02.2024 uczniowie klas VI-VIII uczestniczyli w Domu Kultury
w programie artystyczno-profilaktycznym Antymina. Prowadzącym i zarazem autorem programu jest raper Mirosław Kolczyk „Kolah”.

Program Antymina został bardzo pozytywnie oceniony przez wszystkich odbiorców- uczniów i nauczycieli. Bardzo trudne treści dotyczące najważniejszych sfer życia prowadzący przedstawił w przystępny dla młodzieży sposób. Mówił językiem młodzieży, skupiając ich uwagę i zainteresowanie tym, co ma do przekazania. Jedną z płaszczyzn kontaktu
z młodzieżą była muzyka, a za wykonane piosenki Kolah otrzymał duże brawa.
Odwołanie się do wartości wyższych, wskazanie rodziny jako środowiska, które cierpi całościowo w przypadku uzależnienia choćby jednej osoby  nadaje uniwersalny przekaz treściom profilaktycznym. Wymowa programu kładła nacisk na osobistą odpowiedzialność za swoje życie i życiowe wybory i tak została odczytana przez młodzież. Nauczyciele poruszeni byli powagą z jaką młodzież uczestniczyła w spotkaniu. Trudne sprawy i konsekwencje uzależnienia od dopalaczy, narkotyków, alkoholu, hazardu zostały podane młodzieży niezwykle autentycznie, z odwołaniem do doświadczeń własnych prowadzącego oraz jego znajomych. Na uwagę zasługuje niezwykła delikatność i życzliwość prowadzącego
w kontakcie z młodzieżą.

Działanie zostało sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małogoszczu. Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Domu Kultury Panu Pawłowi Krzysztofikowi za nieodpłatne udostępnienie sali.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content